Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2014

allbad
- Nie masz pojęcia, jak strasznie trudno jest zaczynać wszystko od początku.
- Pomogę ci - rzekła.
- Wszystko, co mi możesz pomóc, to tylko mnie kochać.
— Marek Hłasko "Lombard złudzeń"
Reposted fromeazyi eazyi viawecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viatedibea tedibea
allbad
8593 2b65
Reposted fromOFFka OFFka viatedibea tedibea
7611 0b5d
Reposted fromkniepuder kniepuder viawecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
3415 7ca8
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viatedibea tedibea
9036 9bb0 500
Reposted fromwestwood westwood viatedibea tedibea
allbad
Reposted fromshakeme shakeme viatedibea tedibea
allbad
 Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić. 
— Desperate Housewives
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
allbad
2343 dcc6
allbad
3327 ed44
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
5125 4bcc
Reposted fromfuckblack fuckblack viawecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
7799 58dc
Reposted frominspiro inspiro viawecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
Nauczyłam się płakać w myślach , tam nie muszę się nikomu tłumaczyć.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawecouldbeclose wecouldbeclose
allbad
możesz wypierać się tego wszystkiego mała, możesz próbować zapomnieć, ale nie zmienisz tego, że to się stało. i że coś poczułaś.
— dobrze o tym wiesz.
Reposted fromawaken awaken viaforallthat forallthat
allbad
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaforallthat forallthat
7123 a156 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawszystkodupa wszystkodupa
allbad
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viawszystkodupa wszystkodupa
allbad
Wtedy mówiłem, że mnie nie obchodzisz, myśląc o Tobie od samego rana.
— Wiatr x Kieres ,,Jeśli wiesz co chcę powiedzieć"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl